top

17 lutego 2017 roku o godz. 9.00  w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 rozpocznie się szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ. Opłatę za kurs w wysokości 1230 PLN należy wnieść na konto ZO PZŁ w Zielonej Górze do dnia 14 lutego 2018r.

Więcej... Logo PDF

Harmonogram kursu... Logo PDF

Komunikat o opłatach za kurs... Logo PDF

7 i 8 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze przeprowadzono egzaminy na selekcjonera dla myśliwych, którzy z powodzeniem ukończyli wiosenne szkolenie kursowe dla kandydatów na selekcjonerów.

Więcej... Logo PDF

  Kol. Brachmański Andrzej Przewodniczący KŁ „Borówka” Zielona Góra
    Z-ca  
Członkowie:
1 Kol. Bełzecki Daniel   KŁ „Bór” Zielona Góra
2 Kol. Fengier Paweł   KŁ „Cietrzew” Żary
3 Kol. Głazowski Jan   KŁ „Drop” Zielona Góra
4 Kol. Górecka Justyna   KŁ „Cietrzew" Warszawa
5 Kol. Jankowski Zbigniew   KŁ „Cietrzew” Żary
6 Kol. Kruhlik Jerzy   KŁ „Diana” Sulechów
7 Kol. Łangowski Henryk   KŁ „Grandel”  Przegubiel
8 Kol. Nowak Wiesław   KŁ „Łoś” Torzym
9 Kol. Olszewski Jan   KŁ ,,Słonka" Z Góra
10 Kol. Pańczuk Jarosław   KŁ „Jeleń” Babimost
11 Kol. Skrzetuski Karol   KŁ „Grandel” Przegubiel
12 Kol. Stróżczyński Andrzej   KŁ „Ponowa" Skąpe
13 Kol. Wiatr Bogdan   KŁ „Szarak” Jasień

Nowowstępujący

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 17.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny, pisemny 21 listopada br. godz. 16.00

Termin poprawkowego egzaminu strzeleckiego zostanie uzgodniony i podany do informacji po zakończeniu ustnych i pisemnych egzaminów poprawkowych.

 

Selekcjonerzy

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin pisemny 21 listopada godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny 21 listopada godz. 17.00

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.

Podjętą uchwałę przesyłam w załączeniu celem wykorzystania i powiadomienia podległych kół łowieckich.

Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2018 Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany zasad selekcji osobniczej jeleni byków Logo PDFLogo PDF

 Przewodniczący  
Kol. Tylczak Tomisław  KŁ "Raróg" Zielona Góra   
 Zastępcy przewodniczącego  
 Kol. Wiśniowski Maciej  KŁ "Lisek" Trzebiel   
 Kol. Nowak Wieslaw  KŁ "Łoś: Torzym   
Członkowie:
 Kol. Banaszek Jacek

 

 
 Kol. Bołoczko Józef  Kol. Nadborski Hubert     
 Kol. Bogucki Ryszard  Kol. Polus Krzysztof    
 Kol. Bugała Marek  Kol. Preiss Hubert    
 Kol. Dekier Jan  Kol. Siemion Krzysztof    
 Kol. Derejczyk Bartosz  Kol. Skrzestuski Karol    
 Kol. Dudek Stanisław  Kol. Skwarek Edward    
 Kol. Dyba Dariusz  Kol. Sławiński Ludomir    
 Kol. Głębowski Krzysztof  Kol. Sroka Bartosz    
 Kol. Gołuch Arkadiusz  Kol. Stachurski Jerzy    
 Kol. Jerczyński Jerzy  Kol. Staniszewski Andrzej    
 Kol. Juszczak Jarosław  Kol. Szarpak Łukasz    
 Kol. Kaiser Jacek  Kol. Szuster Witold    
 Kol. Kieczur Ryszard  Kol. Tatarynowicz Paweł    
 Kol. Kukanów Maciej  Kol. Wiatr Bogdan    
 Kol. Lis Mirosław  Kol. Wolniczak Bartosz    
 Kol. Łangowski Henryk  Kol. Wolnik Michał    
 Kol. Łysiak Bogumił  Kol. Zawal Karol    
       

Smacznie, zdrowo i wesoło! Tak właśnie było dzisiaj w Ochli. Łowiecka edukacja prowadzona przez myśliwych z naszego okręgu spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Historia, kultura łowiecka i tradycja - to tylko kilka wątków z Łowieckiego Zakątka

Więcej... Logo PDF

12 maja br. w Gorzowie Wlkp. odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy z Kulturą Łowiecką. Organizatorami tego pięknego przedsięwzięcia byli: Koło Łowieckie „Dzik” w Słońsku oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Więcej... Logo PDF