top

   Jaśkowski Maciej  Przewodniczący  KŁ 
Członkowie:
1  Skupski Wiesław    KŁ
 2  Gąsiorowski Stanisław    KŁ
 3  Fugiel Janusz    KŁ
 5  Bielawski Stanisław    
 6  Psonek Marcin    KŁ
       

W dniu 24 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą pod przewodnictwem kol. Macieja Jaśkowskiego. W obradach uczestniczyli Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek, Anna Żółkiewska – doradca rolnośrodowiskowy oraz Małgorzata Turowska ekspert przyrodniczy.

Więcej... Logo PDF

W dniu 27 sierpnia br. w siedzibie Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR w całości poświęcone problematyce tegorocznej suszy i formach pomocy przewidzianej dla poszkodowanych rolników.

Więcej... Logo PDF