top

Okręgowa Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału

 Przewodniczący  
Kol. Tylczak Tomisław  KŁ "Raróg" Zielona Góra   
 Zastępcy przewodniczącego  
 Kol. Wiśniowski Maciej  KŁ "Lisek" Trzebiel   
 Kol. Nowak Wieslaw  KŁ "Łoś: Torzym   
Członkowie:
 Kol. Banaszek Jacek

 

 
 Kol. Bołoczko Józef  Kol. Nadborski Hubert     
 Kol. Bogucki Ryszard  Kol. Polus Krzysztof    
 Kol. Bugała Marek  Kol. Preiss Hubert    
 Kol. Dekier Jan  Kol. Siemion Krzysztof    
 Kol. Derejczyk Bartosz  Kol. Skrzestuski Karol    
 Kol. Dudek Stanisław  Kol. Skwarek Edward    
 Kol. Dyba Dariusz  Kol. Sławiński Ludomir    
 Kol. Głębowski Krzysztof  Kol. Sroka Bartosz    
 Kol. Gołuch Arkadiusz  Kol. Stachurski Jerzy    
 Kol. Jerczyński Jerzy  Kol. Staniszewski Andrzej    
 Kol. Juszczak Jarosław  Kol. Szarpak Łukasz    
 Kol. Kaiser Jacek  Kol. Szuster Witold    
 Kol. Kieczur Ryszard  Kol. Tatarynowicz Paweł    
 Kol. Kukanów Maciej  Kol. Wiatr Bogdan    
 Kol. Lis Mirosław  Kol. Wolniczak Bartosz    
 Kol. Łangowski Henryk  Kol. Wolnik Michał    
 Kol. Łysiak Bogumił  Kol. Zawal Karol    
       

Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.

Podjętą uchwałę przesyłam w załączeniu celem wykorzystania i powiadomienia podległych kół łowieckich.

Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej Logo PDF

 

Uchwała nr 14/2018 Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany zasad selekcji osobniczej jeleni byków Logo PDFLogo PDF

Okólnik dla Kół Łowieckich oraz myśliwych okręgu zielonogórskiego - VIII 2018r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze w niniejszym okólniku zapoznaje z bieżącymi sprawami dotyczącymi myśliwych okręgu zielonogórskiego

Więcej... Logo PDF