top

Nowowstępujący

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 17.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny, pisemny 21 listopada br. godz. 16.00

Termin poprawkowego egzaminu strzeleckiego zostanie uzgodniony i podany do informacji po zakończeniu ustnych i pisemnych egzaminów poprawkowych.

 

Selekcjonerzy

Egzamin poprawkowy (I) pisemny 10 listopada br. godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (I) ustny 10 listopada br. godz.17.00

 

Egzamin poprawkowy (II) termin pisemny 21 listopada godz. 16.00

Egzamin poprawkowy (II) termin ustny 21 listopada godz. 17.00