top

W 2021 roku STRZELNICA jest CZYNNA

od 21 kwietnia do 25 października

(dotyczy członków PZŁ)

Na strzelnicy odbywa się tylko przystrzelanie broni w dniach i godzinach ustanowionych w regulaminie strzelnicy

 

Zasady ogólne:

 

  1. Zakres funkcjonowania strzelnicy: Przystrzeliwanie broni myśliwskiej.
    • Do wykorzystania są osie: dzik i rogacz,
    • Pozostałe osie tj. zając, przeloty, oś i krąg - są nieczynne.
  1. Przystrzeliwanie broni, indywidualnie odbywa się na osi rogacz, a broni z kolimatorem na osi dzik, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu, pobraniu kluczy z sekretariatu oraz dokonaniu wpisu do książki „Rejestr pobytu na strzelnicy” ZO PZŁ w Zielonej Górze.
  1. Zbiorowe przystrzeliwanie broni (koła) odbywa się w soboty i niedziele lub w inne dni w godz. 10.00 – 15.30, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji osi w sekretariacie ZO PZŁ w Zielonej Górze.
  1. Na strzelnicy w czasie zbiorowego przystrzeliwania broni wymagana jest obecność instruktora, sędziego strzelectwa myśliwskiego i osoby posiadającej uprawnienia prowadzącego strzelanie (ZO PZŁ w Zielonej Górze posiada spis myśliwych posiadających ww. uprawnienia).

       5. Podczas pobytu na strzelnicy obowiązuje noszenie nakrycia głowy i ochronników słuchu

 

Warunki korzystania:

 

1. Przed przystąpieniem do przystrzeliwania broni należy wpisać się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz zapoznać ze szczegółowym regulaminem strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze.

2. Po zakończeniu strzelania, każdy użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do posprzątania po sobie oraz zabrania łusek, kartonów itp. Zaobserwowane nieprawidłowości np. nieporządek na stanowisku lub przy kulochwycie, uszkodzenia urządzeń strzelnicy należy natychmiast zgłosić do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze.

3. Pełne korzystanie ze strzelnicy będzie możliwe po zniesieniu zakazów i obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19, które dotyczą obiektów sportowych.

4. Korzystanie ze strzelnicy może odbywać się tylko i wyłącznie przy zachowaniu aktualnego reżimu sanitarnego, obowiązującego w okresie pandemii COVID-19. Zapewnienie środków dezynfekcyjnych, ochrony osobistej tj. maseczek, rękawiczek jest obowiązkiem koła łowieckiego i poszczególnych myśliwych.

Regulamin korzystania z strzelnicy ZO PZŁ można pobrać   TUTAJ...Logo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ

 

 

 

95 lat Polskiego Związku  Łowieckiego, to jubileusz ogólnopolskiej organizacji łowieckiej, który będzie nam towarzyszył we wszystkie dni tego roku. Lata 20-te ubiegłego wieku to czas  wielu spotkań myśliwych należących do różnych towarzystw, związków, kółek i kół łowieckich działających w granicach z przed jak i po uzyskaniu niepodległości państwa polskiego.

Więcej... Logo PDF

Informujemy, że w dniu 28 listopada bieżącego roku odbyło się zebranie inaugurujące powołanie do życia Zielonogórski Klub Seniora PZŁ.

Więcej... Logo PDF

 Przed wejściem do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka odbyła się dziś (16 listopada 2020 r.) uroczystość przekazania naszemu szpitalowi karetki. To dar Stowarzyszenia „Myśliwi okręgu zielonogórskiego Dzieciom”, na który złożyło się  ponad 100 związanych z łowiectwem ofiarodawców.

 Artykuł opublikowany na stronie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej GórzeLogo PDF

 

 "Dar myśliwych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze" autorstwa Kol. Marka Busza Logo PDF

 

 Relacja telewizyjna TVP1 z tego wydarzenia zatytułowana "Stowarzyszenie podarowało zielonogórskiemu szpitalowi ambulans" do obejrzenia TUTAJ...Kamera