top

3 listopada to termin w kalendarzu szczególny dla braci myśliwskiej i leśnej. W tym to dniu obchodzone jest święto patrona myśliwych, leśników i jeźdźców – Św. Huberta.

Więcej...Logo PDF

Jednym z priorytetów naszego Koła, jest współpraca z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą szkolną. Miesiąc październik, co roku jest okresem, w którym dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, aktywnie uczestniczą w zbiórce kasztanów z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej.

Więcej... Logo PDF

13 czerwca 2017 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Polskiego Związku Łowieckiego  panią Justynę Górecką, która w sposób bardzo przystępny wykorzystując plansze, eksponaty i okazy naturalne przybliżyła uczniom życie lasu i jego mieszkańców.

Więcej... Logo PDF

Wychowawczyni klasy IIId ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie Pani mgr Wiesława Łukowska poprosiła myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego „DIANA” oraz Nadleśnictwo Sulechów o zorganizowanie spotkania dzieci  z lasem.

Więcej... Logo PDF

Wiosną nader często dochodzi do wypalania traw.  O tym, że nie wolno wypalać nieużytków i jak ogromnie straty przynosi to środowisku dyskutowaliśmy z uczniami Szkoły Podstawowej w Łęknicy. Uczniowie wiedzą już, że gdy zauważą ogień muszą zadzwonić pod numer 998 lub 112, by poinformować straż pożarną, policję, nadleśnictwo.

Więcej... Logo PDF

Wiosna zachęca  do spacerów po lesie i przyglądania się przyrodzie. Niestety każdego roku w okresie lęgów ptasich i wykotów zwierzyny leśnej dramatem staje się znoszenie z lasu m.in. młodych zajęcy, saren czy ptaków, celem „uratowania ich"

Wi ecej... Logo PDF

Z okazji „Dnia Bobra”, który przypada na dzień 7 kwietnia, w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy, w Szkole Podstawowej w Żarkach Wielkich oraz w Gminnym Przedszkolu w Lipinkach  odbyły się lekcje przyrody poświęcone temu niezwykle ciekawemu gryzoniowi. Zajęcia przyrodnicze przeprowadziła Justyna Górecka, członek Komisji Kultury, Tradycji i Etyki Łowieckiej ZO PZŁ w Zielonej Górze.

Więcej... Logo PDF

Jednym z nadrzędnych kierunków działań programu „Ożywić pola” jest zakładanie nowych i pielęgnacja już istniejących remiz śródpolnych i śródleśnych.

Więcej... Logo PDF

Tradycją naszego KŁ „Ostęp” Zielona Góra jest współpraca ze Szkołą Podstawową w Jasieniu. W ramach edukacji przyrodniczo - łowieckiej  18 lutego bieżącego roku zorganizowaliśmy spotkanie z uczniami, dziękując dzieciom za jesienny zbiór żołędzi.

Więcej... Logo PDF

Luty i marzec to czas wielkich powrotów gęsi z zimowisk. W czasie przelotów  w różnych miejscach Polski można spotkać wielotysięczne stada gęsi, wśród których możemy spotkać gęgawy, gęsi zbożowe oraz gęsi białoczelne. Ogromne klucze gęsi to znak że nadchodzi wiosna.

Więcej... Logo PDF