top

95 lat Polskiego Związku  Łowieckiego, to jubileusz ogólnopolskiej organizacji łowieckiej, który będzie nam towarzyszył we wszystkie dni tego roku. Lata 20-te ubiegłego wieku to czas  wielu spotkań myśliwych należących do różnych towarzystw, związków, kółek i kół łowieckich działających w granicach z przed jak i po uzyskaniu niepodległości państwa polskiego.

Więcej... Logo PDF

Kozłówka, niewielka miejscowość w gminie Kamionka słynie z turystycznej perełki Lubelszczyzny, pałacu Zamojskich. To tutaj w murach rezydencji Zamojskich obradował XI Krajowy Zjazd Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Więcej... Logo PDF

Z inicjatywy członków Komisji Kultury Tradycji i Etyki Łowieckiej ORŁ zorganizowane zostało spotkanie grupy inicjatywnej w celu zawiązania zielonogórskiego oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej... Logo PDF