top

„Podaj dalej... drugie życie odpadów" – takie hasło przyświecało akcji: Sprzątanie świata - Polska 2016, której finał miał miejsce w dniach 16 – 18 września 2016 r.

Więcej... Logo PDF

W dniu 17 czerwca 2016 r. do Zielonogórskiego Centrum Przyrodniczego przybyła „duuuża” grupa dzieci, bo aż w liczbie ponad 100 wraz z opiekunami.

Więcej...Logo PDF