top

W związku z kończącym się terminem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich i Ośrodków Hodowli Zwierzyna za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzynę, należy w nieprzekraczlnym terminie do dnia 30 stycznia 2020r. złożyć do sekretariatu ZO PZŁ deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. Niezbędne dokumenty poniżej.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA...Logo PDF

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA...Logo PDF

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU...Logo PDF

Piotr Szalaty został nowym rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Łowieckiego. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To szkoleniowiec i dowódca ochrony Maritime Security w High Risk Area na Oceanie Indyjskim.

Piotr Szalaty jest ekspertem ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Strategii Instytutu Gospodarki Rolnej oraz konsultantem projektów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa państw afrykańskich. Pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako ekspert w Biurze Strategii. Jest redaktorem prowadzącym magazynu „Strzał” oraz publicystą prasy wojskowej, strzeleckiej i łowieckiej.

Więcej... Logo PDF

Tu przeczytacie artykuł jaki ukazał się na jego temat w „Łowcu Polskim”.

 

PAMIĘTAJMY O GROBACH KOLEGÓW....

W przeddzień listopadowego święta zmarłych warto choć na krótką chwilę zwolnić bieg pędzącego czasu i zadumać się.. i wspomnieć Tych co już odeszli ... na wieczną posługę  św. Hubertowi

Więcej... Logo PDF