top

W dniu 13.10.2016 r. odbyło się spotkanie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku w sprawie szacowania szkód łowieckich, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego zielonogórskiego okręgu PZŁ w osobach...

Więcej... Logo PDF

,,Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’’ pod takim tytułem 15 października 2016 r. odbyła się konferencja naukowa w Sejmie Rzeczypospolitej, w której uczestniczyli myśliwi z naszej organizacji łowieckiej – Polskiego Związku Łowieckiego...

Więcej... Logo PDF

Od kilku już lat w Hubertusie Spalskim uczestniczą zielonogórscy myśliwi. 7–go października tego roku do Spały zjechali jak co roku od wielu lat myśliwi z całej Polski od odległych jej zakątków, także z zielonogórskiej kniei.

Więcej... Logo PDF

Dnia 16 października 2016 roku w dzielnicy Chynów nieopodal siedziby Polskiego Związku Łowieckiego naszego zielonogórskiego okręgu przy ulicy Poznańskiej w Zielonej Górze, na wprost naszej związkowej strzelnicy dokładnie o godzinie 16.00 w niedzielę odbyło się poświęcenie placu oraz fundamentów nowego kościoła wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego.

Więcej...Logo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuję że wysokość składki na rok 2017 wynosi:
1.)    Składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 357 zł
2.)    Składka ulgowa 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł – razem 197 zł
Jednocześnie informuję że składkę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 r.
 
Członkowie niestowarzyszeni z kołem wpłacają składkę bezpośrednio na konto bankowe ZO PZŁ w Zielonej Górze Nr: 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163, natomiast członkowie macierzyści na konto swojego koła łowieckiego. Koło zobowiązane jest uregulować składki członków z Zarządem Okręgowym w Zielonej Górze także w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2016 r.
 
Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuję, że z dniem 1 października 2016 r. nastąpiła zmiana czasu pracy biura. W każdy poniedziałek biuro otwarte jest w godzinach  7:30 - 17:00

                                Przewodniczący ZO
                                   Jacek Banaszek

Dzień 16 września 2016 r. to niezwykle ważna data dla regionalnego łowiectwa bowiem w ten dzień miało miejsce spotkanie przedstawicieli zielonogórskich myśliwych...

Więcej... Logo PDF