top

Dnia 15 września 2016 r. Muzeum Etnograficzne w Zielonogórskiej dzielnica Ochla w budynkach skansenu „Stodoła z Siecieborzyc” miała miejsce narada z łowczymi naszego łowieckiego okręgu.

Więcej... Logo PDF

W dniu 15.07.2016r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta z Prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego zielonogórskiego okręgu PZŁ w osobach: (...)

Więcej ... Logo PDF

W dniach 7 - 10 lipca 2016r. odbył się zorganizowany wyjazd do duńskich Kolegów po strzelbie, w którym (...):

Więcej ... Logo PDF

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego !
Jako osoby, którym idea łowiectwa jest szczególnie bliska a jednocześnie uważające, iż należy ją promować w szerokich kręgach społeczeństwa postanowiliśmy wystąpić z inicjatywą ufundowania kolejnego bachusika dla uczczenia tych, którzy swoją muzyką ożywiają knieje i dąbrowy postaci, która łączy las (...)

Więcej... Logo PDF

Po X posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze w dniu 29 czerwca 2016 roku już dnia 01 lipca 2016 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz dyrekcji RDLP w Zielonej Górze.

Więcej...Logo PDF

Koleżanki i Koledzy!
Zakończył się sezon 2015/2016.
Przed nami przygotowania do następnego łowieckiego sezonu.

Więcej... Logo PDF

 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014r., o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust.1 w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do konstytucjonalistów, o opinie prawne mające ocenić skutki wyroku dla funkcjonowania obwodów łowieckich oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Opinia prawna konstytucjonalisty, radcy prawnego prof. dr hab. Marka Chmaja Logo PDF

Opinia prawna dr hab. Anny Młynarskiej - Sobaczewskiej , prof. Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk Logo PDF

W/w opinie dostępne są również na stronie ZG PZŁ dostępne tutaj... Logo PDF