top

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

Więcej... Logo PDF

ZO PZŁ w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 9 grudnia 2019r. o godz. 16.00 w Sali Kolunowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 odbędzie się narada prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej... Logo PDF

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967) oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 listopada 2019r. zarządza się, co następuje:

Więcej... Logo PDF