top

Koła Łowieckie, Koleżanki i Koledzy po strzelbie.

Wiele lat temu rozpoczęliśmy działania mające na celu stworzenie w Zielonej Górze miejsca, które uświetni naszą wielopokoleniową tradycję łowiecką i jednocześnie pokaże "cywilom" nasz łowiecki świat, pasję i zamiłowanie do przyrody.

Więcej... Logo PDF

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, działając na podstawie wniosków ze spotkania Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca i Łowczych Okręgowych PZŁ z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji strategii stałego obniżania zagęszczenia populacji dzików do 1 osobnika na 1000 ha oraz konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, zorganizował narady połączone ze szkoleniami przedstawicieli zarządów kół łowieckich okręgu zielonogórskiego PZŁ w zakresie strategii stałego obniżania zagęszczeń populacji dzików, zasad bioasekuracji w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Podsumowano również odstrzał sanitarny dzików w powiatach okręgu zielonogórskiego PZŁ.

Więcej... Logo PDF

W naszym myśliwskim życiu, obok chwil radosnych zdarzają się także zdarzenia smutne i tragiczne chwile. Niestety, często bywa, że musimy nagle i na zawsze pożegnać się ze zmarłym Kolegą i długoletnim towarzyszem łowów.

I taka chwila nadeszła wczoraj. 21 lutego 2019 r. zmarł Dariusz Szadkowski, nasz wieloletni Kolega po strzelbie.

Więcej... Logo PDF

Dnia 07.02.2019 roku odbyło się w Warszawie w siedzibie ministerstwa środowiska przy ulicy Wawelskiej, spotkanie prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej oraz członków komisji statutowej rady z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem i Dyrektorami Departamentów tego resortu.

Więcej... Logo PDF

W dniu 11-02-2019 roku w siedzibie związku przy ulicy Poznańskiej w Zielonej Górze odbyło się ślubowanie powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką w Warszawie w dniu 13 grudnia 2018 roku Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego oraz sędziów tego sądu łowieckiego a nadto powołanego w tym samym dniu przez Naczelną Radę Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.

Więcej... Logo PDF

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołanej Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie dnia 6 grudnia 2018 roku jej członkowie wybrali Komisję Statutową, a przewodniczącym komisji został kolega Andrzej Skibiński – reprezentant społeczności myśliwych   Lubuskiego regionu.

Członkowie rady zobowiązali komisję do przedstawienia w maksymalnym krótkim terminie projektu statutu z uwagi na określony w ustawie prawo łowieckie i przepisach wprowadzających trzy miesięczny termin na przedłożenie go NRŁ, która z kolei zobowiązana jest niezwłocznie przedłożyć go Krajowemu Zjazdowi Delegatów, który winien uchwalić statut w terminie maksymalnie jednego miesiąca od dnia przedłożenia projektu naczelnej radzie łowieckiej.

Komisja Statutowa Rady pracowała nieustannie, porozumiewała się za pomocą środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej a jako ciało kolegialne spotykała się w siedzibie związku w przy ulicy Nowy Świat w Warszawie ośmiokrotnie w dniach: 06.12.2018r. 13.12.2018r, 27.12.2018r, 03.01.2019r, 04.01.2019r, 10.01.2019r, 17.01.2019r oraz 25.01.2019r.

Naczelna Rada Łowiecka podczas posiedzenia w dniu 25.01.2019 roku po długiej merytorycznej dyskusji, przyjęła przedstawiony przez komisję projekt statutu, który następnie zostanie przedłożony Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Z projektem nowego Statutu PZŁ można zapoznać się TUTAJ... Logo PDF