top

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze 8 listopada 2017 r. o godz. 10:00 zorganizował w swojej siedzibie przy ul. Poznańskiej 13 spotkanie poświęcone zawieraniu umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Więcej... Logo PDF

Perukarz pozyskany w KŁ Cietrzew Żary na terenie obwodu nr  231 w dniu 30.08.2017r. przez mysliwego-leśnika Grzegorza Polusa.

Więcej...Logo PDF

19 września br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się „Debata Rolna 2017” poświęcona istotnym sprawom dotyczącym lubuskiego rolnictwa.

Więcej... Logo PDF

W związku kończącym się okresem obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na obszarze działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze, Łowczy Okręgowy Jacek Banaszek zorganizował spotkania, których celem było omówienie procedur zawierania umów i składania dokumentów koniecznych do ponownego wydzierżawienia obwodów łowieckich polnych kołom łowieckim.

Więcej...Logo PDF

Wzorem lat ubiegłych i 12 września 2017 zielonogórscy myśliwi wybrali się z wizytą do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zielonej Górze.

Więcej...Logo PDF

13 września 2017 r. o godz. 15.30, wyjątkowo w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy Alei Niepodległości 15 w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Andrzej Skibiński i Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze kol. Jacek Banaszek przedstawili bieżące informacje z działalności ORŁ i ZO PZŁ.

Więcej,,,Logo PDF

Myśliwi od pierwszych dni po nawałnicy ruszyli z pomocą poszkodowanym. Zorganizowano wiele akcji w tym zakup pilarek, które posłużą do uprzątania zniszczonych terenów.

Więcej... Logo PDF

 

Zarząd Okręgowy PZŁ z Zielonej Górze zaprasza zawodników na XXXIII zawody w strzelaniach myśliwskich o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra „Winobranie 2017”, które odbędą się w dniu
9 września 2017 r. na strzelnicy myśliwskiej w Krutli k/Wolsztyna.

Więcej... Logo PDF

Ustawowa odpowiedzialność cywilna kół łowieckich/OHZ z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności, posiadania i użytkowania  mienia jako dzierżawców obwodów łowieckich z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne i psy myśliwskie.

Więcej... Logo PDF