top

1. Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynków i budowli położonej w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej nr 13

2. Oświadczenie uczestnika przetargu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Polski Związek Łowiecki danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego

3. Regulamin sprzedażyRegulamin sprzedaży

4. Oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami zawarcia umowy oraz przyjęciu tych postanowień bez zastrzeżeńOświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami zawarcia umowy oraz przyjęciu tych postanowień bez zastrzeżeń

5. Oświadczenie uczestnika przetargu o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetarguuczestnika przetargu o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu

6. Oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się z obowiązującym REGULAMINEM SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15uczestnika przetargu, że zapoznał się z obowiązującym REGULAMINEM SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15

7. Uwaga:

ZO PZŁ w Zielonej Górze informuje potencjalnych uczestników przetargu, że otrzymał od Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, dotyczącą sprzedaży UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15.

Planowana transakcja będzie spełniała warunki do zwolnienia z podatku VAT.

Poniżej interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej, dotycząca sprzedaży UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15