top

Wg stanu na godz. 22.00 dnia 21 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: realizacji zadań związanych z wyznaczeniem przez Komisję Europejską rozporządzeniem wykonawczym nr 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń obszarów objętych ograniczeniami.

Więcej... Logo PDF