top

19 października 2019 roku w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów.

Ostateczny koszt szkolenia zakończonego egzaminem zostanie określony po ustaleniu liczby uczestników kursu i zamieszczony w osobnym komunikacie. Prosimy o niezwłocznie zgłaszanie kandydatów do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze (tel. 68 327 23 70).

Więcej... Logo PDF

Zakończył się kolejny kurs dla młodych adeptów naszej sztuki myśliwskiej, po pomyślnym finiszu  „postażowej mitręgi”  już nasze  koleżanki i koledzy po strzelbie odebrali zaświadczenia, dyplomy i honorowe certyfikaty  od komisji członków szkoleniowo-egzaminacyjnej.

Więcej... Logo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 rozpocznie się kurs Sygnalistów Myśliwskich. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze.

Więcej... Logo PDF

16 lutego 2019 roku w Sali Szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 13 rozpocznie się szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ.
Ostateczny koszt szkolenia zakończonego egzaminem zostanie określony po ustaleniu liczby uczestników kursu i zamieszczony w osobnym komunikacie. Prosimy o zgłaszanie się kandydatów do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze (tel. 68 327 23 70). Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w kursie – 30 grudnia 2018 r. Przewidywana ilość uczestników kursu – 90.

Więcej... Logo PDF

Program kursu dla selekcjonerów... Logo PDF

Program kursu dla nowo wstępujących - edycja wiosenna 2019 Logo PDF

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

Więcej... Logo PDF

Początek 12 maja 2018r.

Egzaminy:

Pisemny 8 czerwca (piątek) godz.16.00

Ustny 9 czerwca (sobota) godz. 9.00

Pierwsza poprawka pisemna i ustna - 15 czerwca (piątek) godz.16.00

Druga poprawka pisemna - 22 czerwca (piątek) godz.16.00 i druga poprawka ustna godz. 18.00

Trzecia poprawka pisemna i trzecia ustna - 29 czerwca (piątek) godz.16.00

Termin rezerwowy egzaminów dla selekcjonerów - 6 i 13 lipca (piątek) godz.16.00

Wiosenny program kursu dla selekcjonerów - 2018 w załączeniu ...Logo PDF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze, pragnąc pomóc myśliwym niestowarzyszonym z kołami łowieckimi, organizuje szkolenie weterynaryjne z oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z dnia 3 października 2012 r. poz. 1092).

Więcej... Logo PDF

W dniach 3-4 marca 2018 r., w ramach kursu dla nowo wstępujących do PZŁ, przyszli adepci łowiectwa uczestniczyli w pierwszych zajęciach w terenie. W sobotę 3 marca kursanci, podzieleni na dwie 40-osobowe grupy i pod czujnym okiem Łowczego Okręgowego - kol. Jacka Banaszka i Instruktora ZO PZŁ – Huberta Nadborskiego odwiedzili OHZ Nadleśnictwa Bytnica i OHZ Nadleśnictwa Świebodzin.

Więcej... Logo PDF