top

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

      Przewodniczący
1    Kol. Olszewski Jan   KŁ. „Słonka” Zielona Góra
    Członkowie:    
2    Kol. Jaśkowski Maciej    KŁ. „Knieja” Rogoziniec
3    Kol. Wróblewski Dariusz     KŁ "Daniel" Szprotawa
4    Kol. Busz Mark    Niestowarzyszony
5    Kol. Przybecki Jerzy    KŁ "Borówka" Zielona Góra
6    Kol. Stępniewski Dionizy   KŁ. „Bór” Zielona Góra
7    Kol. Dudek Stanisław    KŁ "Głuszec" Krosno Odrzańskie
         

 

 

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Ceremoniał odznaczania myśliwych

W imieniu Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich Macieja Kaliskiego w  załączniku zatwierdzony przez Naczelną Radę Łowiecką (Uchwałą NRŁ Nr 120/2019 z dnia 6 kwietnia 2019r) nowy Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Ceremoniał obowiązujący przy wręczaniu odznaczeń. Informuję, iż Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowiecckich wszedł w życie z dniem 6 kwietnia br.

Uchwała NRŁ w sprawie nadwania odznaczeń Logo PDF

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich Logo PDF

Nuty Fanfara dekoracyjna na zespół 2 plesy i 2 paeforsyLogo PDF

Nuty Fanfara dekoracyjna na 3 rogi myśliwskieLogo PDF

Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi  Logo PDF

Fanfara dekoracyjna na zespół 2 plesy i 2 paeforsy

Plakat Pasek radiowy

Fanfara dekoracyjna na zespół 3 plesy

Plakat Pasek radiowy

Fanfara dekoracyjna na zespół 3 paeforsy

Plakat Pasek radiowy