Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Biuletyn „Z Zielonogórskiej Kniei”

Biuletyn „Z Zielonogórskiej Kniei” redaguje zespół: