Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Strzelnica

Od 2021 roku STRZELNICA jest CZYNNA
od 21 kwietnia do 25 października

(dotyczy członków PZŁ)

Na strzelnicy odbywa się tylko przystrzelanie broni w dniach i godzinach ustanowionych w regulaminie strzelnicy

Zasady ogólne:

  1. Zakres funkcjonowania strzelnicy: Przystrzeliwanie broni myśliwskiej.
    • Do wykorzystania są osie: dzik i rogacz,
    • Pozostałe osie tj. zając, przeloty, oś i krąg – są nieczynne.
  1. Przystrzeliwanie broni, indywidualnie odbywa się na osi rogacz, a broni z kolimatorem na osi dzik, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu, pobraniu kluczy z sekretariatu oraz dokonaniu wpisu do książki „Rejestr pobytu na strzelnicy” ZO PZŁ w Zielonej Górze.
  1. Zbiorowe przystrzeliwanie broni (koła) odbywa się w soboty i niedziele lub w inne dni w godz. 10.00 – 15.30, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji osi w sekretariacie ZO PZŁ w Zielonej Górze.
  1. Na strzelnicy w czasie zbiorowego przystrzeliwania broni wymagana jest obecność instruktora, sędziego strzelectwa myśliwskiego i osoby posiadającej uprawnienia prowadzącego strzelanie (ZO PZŁ w Zielonej Górze posiada spis myśliwych posiadających ww. uprawnienia).

       5. Podczas pobytu na strzelnicy obowiązuje noszenie nakrycia głowy i ochronników słuchu

Warunki korzystania: 

1. Przed przystąpieniem do przystrzeliwania broni należy wpisać się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz zapoznać ze szczegółowym regulaminem strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze.

2. Po zakończeniu strzelania, każdy użytkownik strzelnicy zobowiązany jest do posprzątania po sobie oraz zabrania łusek, kartonów itp. Zaobserwowane nieprawidłowości np. nieporządek na stanowisku lub przy kulochwycie, uszkodzenia urządzeń strzelnicy należy natychmiast zgłosić do sekretariatu ZO PZŁ w Zielonej Górze.

3. Pełne korzystanie ze strzelnicy będzie możliwe po zniesieniu zakazów i obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19, które dotyczą obiektów sportowych.

4. Korzystanie ze strzelnicy może odbywać się tylko i wyłącznie przy zachowaniu aktualnego reżimu sanitarnego, obowiązującego w okresie pandemii COVID-19. Zapewnienie środków dezynfekcyjnych, ochrony osobistej tj. maseczek, rękawiczek jest obowiązkiem koła łowieckiego i poszczególnych myśliwych.

Regulamin korzystania z strzelnicy ZO PZŁ można pobrać TUTAJ