Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 PDF
 2. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 DOC
 3. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 – przykładowo wypełniony Wzór
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zgłoszenie psa zgodne z RODO
 6. ŁOW-1
 7. Wniosek o zmianę danych zgodny z RODO PDF
 8. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu PDF
 9.  Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
 10. Wniosek o odznakę ZDLZ wz 2019 z RODO PDF
 11. Wniosek na odznaczenie dla myśliwych z RODO ZGPZŁ
 12. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o odznaczenia 2019 PDF
 13. Wniosek i uchwała o przyjęcie na staż zgodny z RODO z 11 2020
 14. Sprawozdanie z polowania zbiorowego zgodne z RODO PDF
 15. Roczny Plan Łowiecki z RODO 2019
 16. Regulamin Kapituły_OL_2019
 17. Raport z polowań zbiorowych
 18. Raport dziki i szkody na 2019
 19. Podanie do starosty
 20. Podanie do RDLP zgodnie z RODO
 21. Deklaracja przystąpienia do PZŁ zgodna z RODO
 22. Deklaracja przystąpienia do klubu Seniora zgodna z RODO
 23. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018
 24. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny zgodny z RODO
 25. Aktualizacja danych myśliwych zgodnie z RODO
 26. Wzór pisma Współpraca – Koło/Rolnik zgodnie z RODO
 27. Oświadczenie lustracyjne z RODO
 28. Druk zgłoszenia psa zgodny z RODO
 29. Druk zgłoszenia Bażanta do Ministerstwa Środowiska
Uchwały
 1. Uchwała nr 14
 2. Uchwała nr 98
 3. Uchwała nr 97
 4. Uchwała nr 95
 5. Uchwała nr 94
 6. Uchwała nr 87
 7. Uchwała nr 86
 8. Uchwała nr 269/2020
 9. Uchwała nr 518/2022
 10. Zasady selekcji (ujednolicone)