Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 PDF
 2. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 DOC
 3. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego 2022 – przykładowo wypełniony Wzór
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zgłoszenie psa zgodne z RODO
 6. ŁOW-1
 7. Wniosek o zmianę danych zgodny z RODO PDF
 8. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu PDF
 9.  Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
 10. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o odznaczenia 2019 PDF
 11. Wniosek i uchwała o przyjęcie na staż zgodny z RODO z 11 2020
 12. Sprawozdanie z polowania zbiorowego zgodne z RODO PDF
 13. Roczny Plan Łowiecki z RODO 2019
 14. Raport z polowań zbiorowych
 15. Raport dziki i szkody na 2019
 16. Podanie do starosty
 17. Podanie do RDLP zgodnie z RODO
 18. Deklaracja przystąpienia do PZŁ zgodna z RODO
 19. Deklaracja przystąpienia do klubu Seniora zgodna z RODO
 20. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018
 21. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny zgodny z RODO
 22. Aktualizacja danych myśliwych zgodnie z RODO
 23. Wzór pisma Współpraca – Koło/Rolnik zgodnie z RODO
 24. Oświadczenie lustracyjne z RODO
 25. Druk zgłoszenia psa zgodny z RODO
 26. Druk zgłoszenia Bażanta do Ministerstwa Środowiska
 
Wnioski na Odznaczenia Łowieckie
 1. Regulamin O.K.O.Ł. w Zielonej Górze uchwalony w dniu 25 lutego 2023 r. DOCX
 2. Regulamin O.K.O.Ł. w Zielonej Górze uchwalony w dniu 25 lutego 2023 r. PDF
 3. Wniosek o nadanie medalu „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” – dla myśliwych DOCX
 4. Wniosek o nadanie medalu „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” – dla myśliwych PDF
 5. Wniosek o nadanie medalu „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” – dla Koła Łowieckiego DOCX
 6. Wniosek o nadanie medalu „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO” – dla Koła Łowieckiego PDF
 7. Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” – dla myśliwych DOCX
 8. Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” – dla myśliwych PDF
 9. Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” – dla Koła Łowieckiego DOCX
 10. Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO” – dla Koła Łowieckiego PDF
 11. Wniosek o nadanie medalu dla osoby fizycznej i prawnej nie zrzeszonej w PZŁ dotyczy medalu:
  – „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO”
  – „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO”
  oraz tytułu – AMICUS VENATOR*
  DOCX
 12. Wniosek o nadanie medalu dla osoby fizycznej i prawnej nie zrzeszonej w PZŁ dotyczy medalu:
  – „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA ZIELONOGÓRSKIEGO”
  – „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBUSKIEGO”
  oraz tytułu – AMICUS VENATOR*
  PDF
 13. Wniosek na nadanie odznaczenia dla myśliwego
  Medale Zasługi Łowieckiej (Brązowy, Srebrny, Złoty), Złom – Honorowy Żeton Zasługi oraz Medal Św. Huberta (w DOCX)
 14. Wniosek na nadanie odznaczenia dla myśliwego
  Medale Zasługi Łowieckiej (Brązowy, Srebrny, Złoty), Złom – Honorowy Żeton Zasługi oraz Medal Św. Huberta (w PDF)
 15. Wniosek na nadanie odznaczenia dla Koła Łowieckiego
  Medale Zasługi Łowieckiej (Brązowy, Srebrny, Złoty), Złom – Honorowy Żeton Zasługi (w DOCX)
 16. Wniosek na nadanie odznaczenia dla Koła Łowieckiego
  Medale Zasługi Łowieckiej (Brązowy, Srebrny, Złoty), Złom – Honorowy Żeton Zasługi (w PDF)
 17. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa z RODO DOCX
 18. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa z RODO PDF
 
Uchwały
 1. Uchwała nr 14
 2. Uchwała nr 98
 3. Uchwała nr 97
 4. Uchwała nr 95
 5. Uchwała nr 94
 6. Uchwała nr 87
 7. Uchwała nr 86
 8. Uchwała nr 269/2020
 9. Uchwała nr 518/2022
 10. Zasady selekcji (ujednolicone)