Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Przetargi

Zielona Góra, 26 czerwca 2023 r.

 

Komunikat

w sprawie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA „BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ SŁUPOWĄ SN20/0,4kV, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN20kV ZGODNIE Z WP NR 14408/021/OD4/RR6 z DNIA 15.06.2021 r.”

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że w przetargu pisemnym nieograniczonym  na „BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ SŁUPOWĄ SN20/0,4kV, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN20kV ZGODNIE Z WP NR 14408/021/OD4/RR6 z DNIA 15.06.2021 r.” oferty złożyły następujące podmioty:

 1. „RURAK” USŁUGI ELEKTRO-BUDOWLANE Jerzy Rurak, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Konopnickiej 13;
 2. „JARO” Krzysztof Jarosiewicz, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Krótka 4;
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „INSTEL” Dutkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna, 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5.

Komisja przetargowa w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 dokonała oceny następujących złożonych ofert zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia:

 1. Oferta „RURAK” USŁUGI ELEKTRO-BUDOWLANE Jerzy Rurak, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Konopnickiej 13: cena 230 000,000 zł brutto;
 2. Oferta „JARO” Krzysztof Jarosiewicz, 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Krótka 4: cena 413 047,53 zł brutto;
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „INSTEL” Dutkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna,65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5: cena 350 550,00  zł brutto.

We wszystkich ofertach ocenianych przez Komisję przetargową okres gwarancji określono na 72 miesiące.

W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele firm, które złożyły oferty.

Najwyżej została oceniona oferta: 

 • „RURAK” USŁUGI ELEKTRO-BUDOWLANE Jerzy Rurak, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Konopnickiej 13, która uzyskała 100 pkt.Zielona Góra, 21 czerwca 2023 r.

Komunikat

w sprawie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA „BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ SŁUPOWĄ SN20/0,4kV, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN20kV ZGODNIE Z WP NR 14408/021/OD4/RR6 z DNIA 15.06.2021 r.”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że na sfinansowanie zamówienia, tj. „BUDOWĘ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ SŁUPOWĄ SN20/0,4kV, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN20kV ZGODNIE Z WP NR 14408/021/OD4/RR6 z DNIA 15.06.2021 r.”, zamierza przeznaczyć kwotę 289 852,99 zł bez podatku VAT.

I. Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza energetycznego
II. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2) Załącznik nr 2 – Wykaz osób
3) Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5) Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

 1. DOKUMENTACJA:
  Decyzja lokalizacyjna i MPZT:
  a) Decyzja lokalizacyjna – Treść
  b) Decyzja lokalizacyjna – zał. graf
  c) MPZT
 2. Informacja BiOZ:
  a) BiOZ
 3. Pozwolenie na budowę:
  a) Treść
  b) strona tyt. PZT
  c) strona tyt. Zał
 4. Przedmiar:
  a) Przedmiar – Radwanów PZŁ
 5. PT:
  a) Opis techniczny do PT
  b) Zestawienie – sieci i uziemienia
  c) Zestawienie – stacja
  d) Zestawienie – słup
  e) Rys. nr 1 Arkusz 1 – PZT
  f) Rys. nr 1 Arkusz 2 – PZT
  g) Rys. nr 2 – Schemat jednokreskowy połączeń
  h) Rys. nr 3 – Schemat jednokreskowy połączeń układu pomiarowego
  i) Rys. nr 4 – Sylwetka projektowanej stacji transformatorowej
  j) Rys. nr 5 – Sylwetka fundamentu stacji transformatorowej
  k) Rys. nr 6 – Sylwetka słupa
 6. Szczegółowa specyfikacja techniczna:
  a) Szczegółowa specyfikacja techniczna
 7. Uzgodnienia:
  a) PZŁ
  b) UG Kożuchów – pismo
  c) UG Kożuchów – zał. graf.
  d) Wody Polskie – pismo
  e) Wody Polskie – zał. graf
  f) ENEA – pismo
  g) ENEA – zał. graf. 1
  h) ENEA – zał. graf. 2
  i) Enea – na WT
 8. ZUD:
  a) Odpis protokołu
  b) PZT – 1.2
  c) PZT – 2.2
 9. WP:
  a) Warunki przyłączenia do sieci

6) Załacznik nr 6 oświadczenie zapoznanie z warunkami
7) Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych