Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

4 października 2022 r. w siedzibie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Posiedzenie otworzył Pan Józef Kruczkowski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, że Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez Regionalnego Dyrektora, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, a także opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody. Przewodniczącym Rady jest Pan prof. dr hab. Leszek Jerzak, a jednym z jej członków Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Łowczy Okręgowy – Jacek Banaszek, który w tym posiedzeniu uczestniczył.

Podczas obrad Rady, oprócz spraw formalnych, poruszano kwestie dotyczące ochrony przyrody, w tym te, które dotyczą lubuskich rezerwatów przyrody i zadań ochronnych na obszarach Natura 2000.

Oczywiście największe emocje wzbudziła katastrofa ekologiczna na Odrze. Głos w tej sprawie zabierali przedstawiciele instytucji naukowych i Wód Polskich, dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”, leśnicy i przedstawiciel zielonogórskich myśliwych Łowczy Okręgowy – Jacek Banaszek. Kol. Jacek Banaszek poinformował członków Rady, że myśliwi podczas wyjść w łowisko i wykonywania codziennych obowiązków, nie zaobserwowali żadnych padnięć zwierzyny łownej, czy jakiejkolwiek innej.  Posiedzenie Rady zakończyło się wspólnym spacerem po ogrodzie botanicznym.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱