Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Spotkanie okręgowych organów dyscyplinarnych PZŁ

W dniu 14 listopada 2022 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze odbyło się spotkanie sędziów Okręgowego Sądu Łowieckiego w Zielonej Górze oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców przy udziale kolegów Andrzeja Skibińskiego – Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Arkadiusza Opali – sędziego Głównego Sądu Łowieckiego, Jacka Banaszka – Łowczego Okręgowego oraz Andrzeja Bawłowicza – Członka Zarządu Okręgowego.

Spotkanie miało merytoryczny charakter i dotyczyło działalności organów dyscyplinarnych PZŁ przy Zarządzie Okręgowym w Zielonej Górze. Wystąpienie Kolegi Andrzeja Skibińskiego związane było z aktualną sytuacją w Zrzeszeniu. Jednocześnie Kol. Andrzej poinformował, że na mocy:

  • uchwały nr 510 NRŁ z dnia 12 lipca 2022 r. Kol. Anna Kołosionek została powołana do składu Okręgowego Sądu Łowieckiego w Zielonej Górze
  • uchwały nr 563 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Marek Młynarczyk został powołany na funkcję zastępcy ORD w Zielonej Górze,
  • uchwały nr 564 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Mariusz Ratajczak został powołany do składu Głównego Sądu Łowieckiego,
  • uchwały 568 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Robert Siemion został powołany na zastępcę Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,

Kolega Andrzej Skibiński złożył serdecznie gratulacje dla nowo powołanych oraz życzył jak najmniejszej ilości spraw związanych z łamaniem przepisów przez naszych myśliwych.

Kolega Arkadiusz Opala przekazał informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania Głównego Sądu Łowieckiego oraz pozytywnej oceny działalności OSŁ w Zielonej Górze. Łowczy Okręgowy przedstawił zagadnienia dotyczące spraw dyscyplinarnych w związku z działalnością kół łowieckich na terenie działania ZO w Zielonej Górze. Kol. Jacek jednocześnie podziękował zespołowi ORD jak i OSŁ za rzetelne, terminowe rozpatrywanie spraw, dzięki czemu nie powstają żadne zaległości w tym przedmiocie.

Prezes OSŁ Waldemar Pakulski przekazał wnioski wynikające ze szkolenia prezesów Okręgowych Sądów Łowieckich PZŁ przy udziale Prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ oraz Zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ, a także podstawowe zagadnienia i problemy dotyczącej rozstrzygania spraw przez OSŁ w Zielonej Górze. Następnie miała miejsce dyskusja dotycząca przedstawionych wyżej spraw oraz rozwiązywania innych problemów w związku z działalnością Sądu i Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dobrą praktyką będzie coroczne organizowanie tego rodzaju spotkań.

Darz Bór!

Prezes Sądu Łowieckiego

Waldemar Pakulski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱