Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Spotkanie okręgowych organów dyscyplinarnych PZŁ

W dniu 14 listopada 2022 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze odbyło się spotkanie sędziów Okręgowego Sądu Łowieckiego w Zielonej Górze oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców przy udziale kolegów Andrzeja Skibińskiego – Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Arkadiusza Opali – sędziego Głównego Sądu Łowieckiego, Jacka Banaszka – Łowczego Okręgowego oraz Andrzeja Bawłowicza – Członka Zarządu Okręgowego.

Spotkanie miało merytoryczny charakter i dotyczyło działalności organów dyscyplinarnych PZŁ przy Zarządzie Okręgowym w Zielonej Górze. Wystąpienie Kolegi Andrzeja Skibińskiego związane było z aktualną sytuacją w Zrzeszeniu. Jednocześnie Kol. Andrzej poinformował, że na mocy:

  • uchwały nr 510 NRŁ z dnia 12 lipca 2022 r. Kol. Anna Kołosionek została powołana do składu Okręgowego Sądu Łowieckiego w Zielonej Górze
  • uchwały nr 563 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Marek Młynarczyk został powołany na funkcję zastępcy ORD w Zielonej Górze,
  • uchwały nr 564 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Mariusz Ratajczak został powołany do składu Głównego Sądu Łowieckiego,
  • uchwały 568 NRŁ z dnia 9 listopada 2022 r. Kol. Robert Siemion został powołany na zastępcę Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,

Kolega Andrzej Skibiński złożył serdecznie gratulacje dla nowo powołanych oraz życzył jak najmniejszej ilości spraw związanych z łamaniem przepisów przez naszych myśliwych.

Kolega Arkadiusz Opala przekazał informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania Głównego Sądu Łowieckiego oraz pozytywnej oceny działalności OSŁ w Zielonej Górze. Łowczy Okręgowy przedstawił zagadnienia dotyczące spraw dyscyplinarnych w związku z działalnością kół łowieckich na terenie działania ZO w Zielonej Górze. Kol. Jacek jednocześnie podziękował zespołowi ORD jak i OSŁ za rzetelne, terminowe rozpatrywanie spraw, dzięki czemu nie powstają żadne zaległości w tym przedmiocie.

Prezes OSŁ Waldemar Pakulski przekazał wnioski wynikające ze szkolenia prezesów Okręgowych Sądów Łowieckich PZŁ przy udziale Prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ oraz Zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ, a także podstawowe zagadnienia i problemy dotyczącej rozstrzygania spraw przez OSŁ w Zielonej Górze. Następnie miała miejsce dyskusja dotycząca przedstawionych wyżej spraw oraz rozwiązywania innych problemów w związku z działalnością Sądu i Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dobrą praktyką będzie coroczne organizowanie tego rodzaju spotkań.

Darz Bór!

Prezes Sądu Łowieckiego

Waldemar Pakulski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp