Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Rozporządzenie wojewody lubuskiego Dz. U. poz. 1282 z dnia 26 kwietnia 2024 r. dotyczące odstrzału sanitarnego

Rozporządzenie wojewody lubuskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego poz. 1282 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023r., poz. 1075 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023r., poz. 190), na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 24 kwietnia 2024r., zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z 26 stycznia 2024r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2024r., poz. 356) załącznik do rozporządzenia – odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa lubuskiego – otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

Wojewoda Lubuski Marek Cebula

Treść Rozporządzenia z Dz. U. poz. 1282 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱