Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego nr. 1278 z dnia 15 czerwca 2022 r.