Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

„ZŁOTY ROGACZ – SREBRNE SZABLE 2022”

„ZŁOTY ROGACZ – SREBRNE SZABLE 2022”, czyli polowanie integracyjne na kozły w Wojskowym Kole Łowieckim Diana Sulechów.

Jak co roku, tym razem w dniach 20-21 sierpnia 2022 roku, myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego Diana Sulechów spotkali się, aby podtrzymać wieloletnią tradycję integracyjnego polowania na kozły. Tradycja sięga lat 90-tych, kiedy to ówczesne zarządy zaczęły organizować polowania na kozły, połączone ze spotykaniem integracyjnym, dla myśliwych koła, po zakończeniu polowań dewizowych na rogacze. Po pierwsze, od tego dnia myśliwi koła mogli strzelać rogacze, wcześniej zastrzeżone tylko dla gości dewizowych. Po drugie, aby podziękować podprowadzającym i pozostałym myśliwym za pomoc przy organizacji polowań dewizowych. Po trzecie, aby integrować środowisko myśliwych koła, a także zaproszonych gości.

Czytaj więcej…

Udostępnij
Twitter
WhatsApp