Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zielona Góra

Komunikat w sprawie szkolenia kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania „Jesień 2022”

Koledzy,

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że w dniu 4 września 2022 r. o godz. 9.00 w Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 rozpocznie się szkolenie kandydatów do uzyskania  uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim. Szkolenie zakończy się w dniu 25 września 2022 r.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym. W przypadku ogłoszenia obostrzeń wynikających ze stanu epidemii COVID-19 zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.  

W sprawach dotyczących szkolenia, prosimy kontaktować się z ZO PZŁ pocztą elektroniczną na niżej podany adres e-mail, a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie: 68 327 23 70. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przesłania swoich adresów e-mailowych  na adres e-mail ZO PZŁ w Zielonej Górze: zo.zielonagora@pzlow.pl .

W mailu należy podać: imię i nazwisko, adres mailowy. 

Ostateczny koszt szkolenia zakończonego egzaminem oraz termin wpłaty drugiej raty zostanie określony po ustaleniu ostatecznej liczby uczestników kursu i podany w osobnym komunikacie.

 

Harmonogram  szkolenia kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim „Jesień 2022”

 

Data Tematyka Godziny Ilość godzin Prowadzący Uwagi
4 września Sprawy organizacyjne 9.00-9.30 Jacek Banaszek/Andrzej Brachmański
Zasady bezpiecznego wykonywania polowania 9.30-12.30 4 Paweł Fengier W tym test z Regulaminu Polowań, warunkujący dopuszczenie do dalszej części kursu
Język łowiecki podstawowym elementem kultury łowieckiej 12.30-14.00 2 Andrzej Brachmański
10 września Udział w Korowodzie Winobraniowym 9.00-13.00 Po Korowodzie  spotkanie integracyjne na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Zielonej Górze
11 września Biologia zwierzyny płowej, rozwój poroża jeleniowatych: jeleń, daniel, sarna 9.00-14.45 7 Maciej Wiśniowski
Preparowanie trofeów  14.45-17.00 3 Robert Złoczewski
17 września Kryteria odstrzału zwierzyny płowej: jeleń, daniel, sarna 9.00-11.15 3 Maciej Wiśniowski Samce i samice
Kryteria odstrzału zwierzyny płowej – sarna  oraz czarnej muflon 11.30-13.00 2 Maciej Wiśniowski Samce i samice
Zajęcia praktyczne 13.00-18.00 Pobyt na rykowisku Fakultatywnie za dodatkową opłatą
18 września Praktyczna ocena wieku zwierzyny przed i po odstrzale 9.00-15.00 8 Maciej Taborski
24 września Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierzyny płowej 9.00-11.15 3 Ryszard Bogucki
Zasady wyceny medalowej trofeów 11.15-13.00 2 Tomisław Tylczak
Warsztaty z oceny prawidłowości odstrzału i rozpoznawania wieku zwierzyny 13.00-16.00 4 Tomisław Tylczak

Maciej Taborski

Zajęcia w grupach
25 września Walne zgromadzenie koła, wybrane zagadnienia statutowe 9.00-11.15 3 Andrzej Brachmański
Zachowania myśliwych w mediach społecznościowych 11.15-13.30 3 Piotr Bogdanowicz
Zasady bezpiecznego strzelania do zwierzyny płowej, przystrzeliwanie broni z lunetą 13.30-14.15 1 Huber Nadborski

 

Egzaminy:

  • Egzamin pisemny 30 września godz. 15.00
  • Egzamin ustny 1 października godz. 9.00
  • I poprawka pisemna 7 października godz. 15.00
  • I poprawka ustna 8 października godz. 9.00
  • II poprawka pisemna 14 października godz. 9.00
  • II poprawka ustna 14 października godz. 11.00
  • III poprawka pisemna 21 października godz. 17.30
  • III poprawka ustna – 4 listopada godz. 9.00

Osoby, które nie zaliczą egzaminów do 5 listopada 2022 r., będą zdawały poprawki wraz z uczestnikami kursu wiosennego w 2023 r.

Komunikat w sprawie opłaty za szkolenie kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim „Jesień 2022”.

Koledzy,

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że została ustalona ilość uczestników szkolenia kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim „Jesień 2022”.  Po analizie kosztów szkolenia i ilości uczestników ostateczna opłata za szkolenie wynosi 750,00 zł. 

Na konto ZO PZŁ w Zielonej Górze do dnia 21 września 2022 r. należy dokonać wpłaty drugiej raty za szkolenie w wysokości  250 złotych.

Nr konta: 70 1090 1535 0000 0000 5301 9163 z dopiskiem „szkolenie selekcjonerów – II rata”  z podaniem nazwiska i imienia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱